Uslovi korišćenja


Dobro došli na naš portal popustizaputovanja.rs,

Ovi Uslovi korišćenja oslanja se na principe usluga i poslovanja popustizaputovanja.rs  i predstavlja naše uslove korišćenja usluga koji upravljaju odnosom sa korisnicima i drugim licima koja stupaju u interakciju sa uslugom popustizaputovanja.rs. Činom korišćenja usluge popustizaputovanja.rs  ili pristupanja istoj izražavate saglasnost sa ovom Uslovima korišćenja, koja se povremeno ažurira, pa je naša preporuka da se redovno vraćate na ovu stranicu I informišete o eventualnim promenama.

Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje web stranice www.popustizaputovanja.rs od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih internet stranica (nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja) smatra se da ste saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da ćete  koristiti  internet stranica u skladu njima.

Sajt www.popustizaputovanja.rs u vlasnistvu je firme GL Travel sa sedištem u Beogradu (u daljem tekstu popustizaputovanja) pruža usluge oglašavanja i posredovanja u prodaji roba I usluga trečih lica  i to isključivo punoletnim licima, dok mlađa lica mogu koristiti naše usluge samo uz nadzor punoletne osobe.

Popustizaputovanja zadržavaju pravo da uskrati pravo korišćenja svakom korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

Popustizaputovanja mogu u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.popustizaputovanja.rs , a u cilju da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome popustizaputovanja zadržavju pravo uklanjanja (tj. brisanja) bilo kog sadržaja za koji prema sopstvenom nahođenju smatraju da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama www.popustizaputovanja.rs, smatra se da korisnik daje pravo popustimanaputovanja da ih koristi u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Popustizaputovanja se u svakom smislu i u potpunosti ograđuju od sadržaja na internet stranicama trećih lica, na kojima bi se moglo pristupiti sa naše internet stranice www.popustizaputovanja.rs. U slučaju pristupanja internet stranicama trećih lica, korisnik to čini na vlastitu odgovornost I po sopstevenoj volji.

Popustizaputovanja ne garantuje da sajt, serveri na kome se hostuje ili email poruke od www.popustizaputovanja.rs ne sadrže računarske viruse ili drugi potencijalno škodljiv softver. Posetilac koristi www.popustizaputovanja.rs na sopstveni rizik, pa se ograđujemo od odgovornost za eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu korišćenjem sajta ili informacija sadržanih na njemu.

 

Popustizaputovanja ne snosi odgovornost za kvalitet usluga ponuđenih na sajtu ili bilo kakav gubitak kod korisnika nastao na oslanjanje na informacije I sadržaje na web-stranici  www.popustizaputovanja.rs

 

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pružju popustizaputovanja, kao I svih ostalih ličnih podataka. Osim toga  saglasan je sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju, a sa tim i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van domašaja mogućnosti popustanaputovanja.

 

VRAĆANJE ROBA / USLUGA:

 

Proizvodi koji ne odgovaraju opisu date  ponudi, pa je korisnik nezadovoljan I smatra da je obmanut istom,  mogu se vratiti jedino ponuđaču  tj.  prodavcu, uz navedene informacije o datom  neslaganju između opisa ponude i činjeničnog stanja proizvoda.

Troškove transporta snosi korisnik, osim ukoliko u opisu ponude nije navedeno drugačije. 
Popustzaputovanja  ni u kom slučaju ne snose  troškove transporta proizvoda kupljenih na sajtu, a na sva pitanja vezana za troškove dostave ili vraćanje robe odgovara ponuđaču .

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj na popustimazaputovanja su  zaštićen GL Travel ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Slike i tekstovi prikazani na web portalu ne smeju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim, osim uz izričito odobrenje GL Travel.

A korisnik se obavezuje da neće na i stranicama www.popustizaputovanja.rs na bilo koji  način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze.

KOMUNIKACIJA SA KORISNICIMA

Vaš broj telefona (fiksni/mobilni) ili e-mail adresa koju navedete prilikom registracije može biti upotrebljena u svrhe potvrđivanja narudžbenice kao i termina isporuke naručene robe.GL Travel  zadržava pravo da sve svoje registrovane korisnike na www.popustizaputovanja.rs, koji su prilikom registracije dali saglasnost, obaveštava putem mail-a novim uslugama ili artiklima.

 

FOTOGRAFIJE

Fotografije na popustizaputovanja  su ilustrativne prirode i neke fotografije mogu odstupati od stvarnog izgleda roba I usluga iz tehničkih razloga i nemogućnosti prikaza stvarnog izgleda u formi fotografije.Posebna napomena: pojedini predmeti i proizvodi prikazani na slici proizvoda koji naručujete predstavljaju samo predlog za serviranje i nisu deo naručenog proizvoda.

 

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.popustizaputovanja.rs nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.