Poverljivost podataka


Izjava o poverljivosti i privatnosti podataka odnosi se na podatke koji su korišćenjem web stranice popustizaputovanja.rs od strane korisnika prikupljeni i arhivirani u našoj baza podataka. Izjava sadrži instrukcije kojih bi se trebalo pridržavati ukoliko ne želite da se informacije o Vama prikupljaju i distribuiraju prilikom posete web stranici popustizaputovanja.rs

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu izjavu o poverljivosti podataka. Pristupom ili upotrebom web stranica popustizaputovanja.rs, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i slažili se sa svim uslovima koji se odnose na poverljivosti podataka. Ukoliko se ne slažete s ovim uslovima, napustite ovu web stranicu i nemojte joj više pristupati. Zadržavamo pravo da ovu Izjavu o poverljivosti podataka izmenimo u svako doba objavljivanjem izmenjenog teksta Izjave o poverljivosti podatka i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na web stranici popustizaputovanja.rs.

Svi prikupljeni podaci o kupcima su neophodni za poslovanje i informisanje kupaca I u cilju pružanja kvalitetne usluge. Podaci o kupcima su dostupni samo našim zaposlenima koji ih koriste za obavljanje posla. Zaposleni kojima podaci stoje na raspolaganju odgovorni su za poštovanje načela privatnosti. Prikupljanje i obrada ličnih podataka korisnika portala popustizaputovanja.rs se radi u skladu sa odgovarajućim propisima i zakonima.

 

Zaštita ličnih podataka

GL Travel d.o.o.  prikuplja i obrađuje podatke sa isključivom svrhom pružanja usluga, marketinga I reklame na portalu. Informacije koje obrađujemo su one koje nam Vi stavite na raspolaganje, a namenjene su isključivo upotrebi od strane GL Travel d.o.o , koji ih može podeiiti sa: provajderom online plaćanja, pružaocima ponuđenih usluga/prodavcima, bankama, organima vlasti, i to u slučaju da su im podaci potrebni za sprovođenje administrativnih ili pravnih radnji.

Imate pravo na pristup svim svojim podacima kao i na njihovo brisanje, ukoliko ne želite da se vaši podaci prikupljaju I obrađuju. Zahtev za brisanje podataka nam možete poslati e-mailom ili poštom na adresu privrednog društva.

All In One Business Center d.o.o. prikuplja dve vrste informacije od korisnika: lične I opšte. Lične informacije su one koje identifikuju tačno određenog korisnika. Lične informacije GL Travel d.o.o. koristi kako bi Vam ponudio i isporučio naručene proizvode/usluge, organizavao nagradne igre, unapredio rad web stranica, poboljšao oglašavačke napore. Takođe možemo koristi lične informacije za uspostavljanje kontakata sa Vama, poštovanje ugovora sa Vama, poštovanje odgovarajućih zakona kao i za saradnju sa službama za sprovođenje zakona. Zadržavamo pravo da Vaše lične podatke prikažemo samo prodavcu od koga ste kupili proizvode/usluge i finansijskoj instituciji (banci) i to isključivo sa ciljem realizacije kupovine.

Vašim ličim podacima na web stranici popustizaputovanja.rs možete pristupiti na osnovu kornisničkog imena I lozinke. Ukoliko ne želite da se Vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju možete da zahtevate njihovo brisanje.

Bilo koji podatak o Vama koji se nalazi na web stranici popustizaputovanja.rs zahteva da ste upoznati i saglasni sa koriščenjem Vaših podataka u reklamne I marketinške svrhe, kao I isporuku kupljenih proizvoda I usluga.

GL Travel d.o.o.  neće proslediti Vaše lične podatke trećoj strani. Međutim,  GL Travel d.o.o.  može proslediti Vaše podatke bez preuzimanja odgovornosti za to, u sledećim slučajevima: ukoliko se informacije prosleđuju uz Vaš pristanak, ukoliko je potrebno prosleđivanje podataka kako bismo Vam obezbedili proizvode/usluge na Vaš zahtev, ukoliko svojom voljom prosledite podatke putem emaila, chata, komentara, ukoliko je potrebno Vaše podatke proslediti pravosudnim organima i institucijama, u skladu sa zakonom.

Lični podaci korisnika su zaštićeni i prilikom novčanih transakcija. Transakcije korisnika na web stranici popustizaputovanja.rs zaštićene su bezbednosnim sistemom visokog nivoa. Prilikom unošenja podataka o Vašoj kreditnoj kartici poverljive informacije se prenose putem javne mreže u kripovanoj (zaštićenoj) formi upotrebom SSL protokola. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje processor platnih kartica, tako da se transakcija izvršava u potpuno bezbednom okruženju. Svi poverljivi podaci o Vašim karticama ni jednog trenutka nisu dostupni našem sistemu, tako da web stranica popustizaputovanja.rs neće biti odgovorna za eventualne zloputrebe istih.

 

Opšte informaciie koje se priklupljaju

Opšte informacije su informacije koje ne identifikuju korsnika i tehničke su prirode. Ove informacije se mogu odnositi na: vrstu pretraživača koju posetilac koristi, operativni sistem, na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete web stranice popustizaputovanja.rs. Ove informacije se mogu uz pomoć tehničkih alata automatski prikupljati u trenutku kada pristupite web starnici popustizaputovanja.rs. Ove informacije možemo bez ograničenja da koristimo za rešavanje problema administacije, analizu trendova i saradnju sa institucijama za sprovođenje zakona.

 

Informacije koje se automatski skladište u Vaš računar

Priiikom pristupa web stranicama  popustizaputovanja.rs - GL Travel d.o.o. može uskladištiti neke informacije na Vašem računaru. Ove informacije su u formi "kolačica" (cookies), a korsite se radi lakšeg korišćenja web stranice kao I funkcionisanja usluga web stranice. Kolačici su mali kratki tekstualni fajlovi koji se smeštaju na hard disk računara korisnika, dozvoljavajući web stranicama da lakše funkcionišu, i koriste se za smeštanje lozinki, korisničkih imena i omogućavaju personalizaciju stranice u skladu sa preferencijama korisnika. Cookies neće prouzrokovati nikakavu štetu na računaru korisnika, brišu se svaki put kada korisnik napusti našu Web stranicu, a aposolutno su neophodni za funkcionisanje Web stranice.

 

GL Travel d.o.o. omogućava korsnicima web stranice popustizaputovanja.rs da šalju pitanja, komentare i predloge, a bilo koja informacija koja bude poslata u formularu za kontakt ili upućena na email adresu će se smatrati poverljivom.